Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 29 september 2015

Samsom: vluchtelingen zijn slecht voor een sociale samenleving.......... AUW!!!!

In een bericht, dat ik gisteren plaatste over Scheffer die in Buitenhof te gast was afgelopen zondag, ging ik al even in op het optreden van Samsom in datzelfde Buitenhof*. Hier een deel uit dat bericht: Samsom had het gore lef te stellen, dat wanneer we een 'sociale samenleving' (ja, ja en dat uit de mond van de hufter die het socialisme al jaren door de stront trekt....) willen houden, we een rem op het aantal vluchtelingen moeten zetten....... Met andere woorden: het is sociaal als je vluchtelingen weert........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Waar haalt de schoft de gedachtekronkel vandaan?? Ongelofelijk!!! De hoognodige voorwaarden voor een sociale samenleving, zijn nu juist door de (neoliberale) PvdA de nek omgedraaid, eerst in Kok 1 en 2, daarna in Balkenende 4, waar Rutte 2 de grote afmaker is. Neem de afbraak van arbeidsvoorwaarden, de afbraak van de zorg en de zorg voor ouderen invaliden en chronisch zieken, of wat dacht u van het onaantrekkelijk maken om te studeren, voor jongeren uit de grote onderlaag.......

Het optreden van Samsom in Buitenhof werd ingeluid met een uiterst lullig filmpje, over steunkousen, in Lubach op zondag, een week eerder. Dit was humoristisch bedoeld en volgens Witteman (de presentator afgelopen zondag) was dit bijzonder geslaagd met veel geslijm zei hij, dat hij bijna weer wilde applaudisseren voor het lullige optreden van Samsom.... Gadver!! 

Samsom zat keihard te liegen over een aantal zaken, zoals zijn bewering dat het kabinet de afgelopen jaren 100.000 banen zou hebben gecreëerd....... De flapdrol dacht waarschijnlijk:  'er zijn bijna 130.000 vacatures, laat ik maar zeggen, dat die door ons zijn gecreëerd...... Alsof een kabinet banen creëert, anders dan in de eigen burelen...... Met de huidige werkgelegenheid houd je altijd 100.000 vacatures. Hier de uitleg uit hetzelfde bericht van gisteren: we zitten nog steeds in de crisis die in 2008 begon, immers we zijn nog lang niet op het niveau van voor de crisis. We hebben meer dan één miljoen werklozen, het echte cijfer, dus inclusief de werklozen, die geen uitkering ontvangen, daar hun partner € 10,-- teveel  verdient (maar ze zijn wel degelijk 100% werkloos!) en de bijstandsgerechtigden. Al moet ik voor de laatste groep toegeven, dat daar, oh schande, veel mensen tussen zitten, die in feite 100% arbeidsongeschikt zijn, maar met een smerige truc arbeidsgeschikt werden verklaard......... Van de 130.000 vacatures die er zijn, zijn er minder dan 30.000 te vervullen door werklozen. Dit daar de resterende 100.000 vacatures in feite niet te vervullen zijn. Dat is het gevolg van de huidige grootte die de arbeidsmarkt kent: voor elke vervulde vacature, komt er elders weer 1 vacant (dit door ziekte, faillissement, ontslag op staande voet of op grond van overtolligheid en/of niet capabel zijn, opzegging, enz..)......

Wat Rutte 2 wel heeft gecreëerd zijn de hiervoor genoemde meer dan één miljoen werklozen. Zijne ploertigheid Samsom durfde keihard te stellen, dat Rutte 2 alleen maar voor herstel heeft gezorgd, zie wat dit betreft nog even het voorgaande in dit bericht..... ha! ha! ha! ha! ha! ha!
Het gaat bij ons nu beter dan in omringende landen, pochte Samsom, zonder dat hielenlikker Witteman ook maar één keer echt kritisch werd** . Het gaat hier amper beter, dan in de ons omringende landen, je spreekt over tienden van een procent, bovendien zijn we (alweer zoals gezegd) nog lang niet op het niveau van voor 2008, terwijl de ons omringende landen al weer een redelijke periode van opgang achter de rug hebben. Dat het hier iets beter gaat, komt doordat we vertraagd profiteren, van de groei die de Duitse economie voor 2015 liet zien, bovendien is de economie van Duitsland in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen, dat opgeteld bij de eerdere economische groei, geeft dat in Duitsland toch echt een stuk sterkere economie te zien, dan de onze....... Dan even ter vergelijking, de Nederlandse economie zou in het tweede kwartaal met 0,5% zijn gegroeid...... Trouwens over economische groei gesproken: van die onzinnige drang naar groei, zouden we eindelijk eens af moeten!! Daarvoor moeten we het bestel omgooien en het vermaledijde inhumane neoliberalisme overboord moeten zetten, en dat is tegen de zin van de meeste partijen, inclusief de PvdA

De 'core business' (gadver!) voor de PvdA zijn de onder- en de middenklasse, aldus Samsom....... ha! ha! ha! ha! ha! Nou dat heeft die 'londer klasse' gemerkt de afgelopen drie jaar!!! Het aantal mensen dat tegen-, op-, of onder de armoedegrens leeft, is opgeteld bij het beleid van Balkenende 4 (ook met PvdA) en Rutte 1, opgelopen tot boven de 4 miljoen. De ouderen, invaliden en chronisch zieken onder die groep, zijn nog eens verder uitgekleed onder Rutte 2, verder dan voor mogelijk werd gehouden, met hulp van de 'rood tot na de dood' PvdA!! Samsom wilde letterlijk zeggen, dat door het beleid van Rutte 2 de armoede is gedaald in Nederland.......... Hij bedacht zich waarschijnlijk net op tijd, daar dit niet in het voorgesprek ter sprake was gekomen, Witteman vroeg er verder maar niet naar...... Het viel me mee, dat Samsom niet stelde, dat na het zoet het zuur komt........... Zoals oplichter en zwaar disfunctionerend ex-premier Balkenende durfde te beloven, daar kwam na het zuur geen zoet, maar zoutzuur!!

Samsom had het gore lef te zeggen, dat de lage inkomens er nu wat bij krijgen (in 2016)....... ha! ha!  ha! ha! Ja, mensen, alweer moet ik om een dergelijke grove leugen lachen, hoe durft de klootzak??!!! Het eigen risico gaat omhoog met € 10,-- en de zorgpremie met € 85,--, de huur gaat met 3,5% omhoog (mede door de inflatie, die door de vorige huurverhoging werd aangewakkerd) en reken maar dat de prijzen in de detailhandel verder zullen stijgen. Daar zal Samsom over zeggen, dat de huur- en zorgtoeslag zal stijgen, terwijl die stijging nooit de hele verhoging compenseert, dit terwijl de mensen in de onderlaag van onze maatschappij (nogmaals: meer dan 4 miljoen mensen), letterlijk geen cent meer kunnen missen....... Over de detailhandel gesproken: veel mensen (vooral die slecht ter been zijn), hebben vaak geen andere keus dan hun levensmiddelen te halen bij Albert Heijn of Jumbo, daar die de markt hebben verdeeld (in veel wijken kan je alleen deze supermarkten terugvinden) en nu zo ongeveer de prijs van levensmiddelen bepalen in ons land, ook al is dat officieel verboden!!

* Zie: 'Paul Scheffer wil duurzame opvang......... OEI!!!'

** De echt kritische vragen worden van te voren afgesproken, zodat oplichter Samsom niet in de problemen komt. Bij het lullige inleidende filmpje, sprak Witteman al even over voorgebakken interviews, waar Samsom toegaf dat e.e.a. wel bekend was van te voren, alleen niet precies in welke vorm gegoten........

Voor meer berichten over/met vluchtelingen, armoede, arbeidsvoorwaarden, huurverhoging, huurliberalisatie (met instemming van de PvdA!!), werkloosheid, ouderenzorg, de zorg, bijstand en/of Samsom, klik op het desbetreffende label, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten