Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 14 september 2015

De Boer (van de neoliberale 'taskforce' VNO-NCW), wil veel vaker 5 miljard extra voor de 'werkenden....'

Hans de Boer vertegenwoordiger en grofgraaier van de werkgeversmaffia, in VNO-NCW, was afgelopen zaterdag te gast in Kots Kamerbreed (Radio1), waar hij zo ongeveer geheel werd afgelikt door de 'deskundige politiek commentator' Boonman. Hier vertelde de Boer, alsof hij het er zelf had doorgedrukt bij Rutte 2, dat er voor de werkenden volgend jaar 5 miljard extra is uitgetrokken en op z'n blaffende toontje vertelde hij, dat dit volkomen terecht was, daar de 'werkenden' de afgelopen jaren 35 miljard hebben ingeleverd........ Ik wed dat een groot aantal werkloos geworden arbeiders (ook die met witte boorden), wel meer hebben ingeleverd dan 35 miljard, alleen is dat geld, wat niet verdween richting belastingpot, maar richting de bodemloze putten, van failliete bedrijven en banken..... Waar de belastingbetaler dan voor mocht en mag bloeden.........

De Boer gaf het kabinet een grote pluim voor het geleverde werk...... ha! ha! ha! ha! Nee, echt iets om trots op te zijn, ouderen verkommeren door de bezuinigingen op de zorg, een werkloosheid die nog nooit zo hoog was (dik meer dan één miljoen, het echte cijfer), een top aantal faillissementen, het aantal mensen dat tegen-,op-, of onder de armoedegrens leeft, is opgelopen tot dik boven de vier miljoen, onze economie deed het slechter dan in de ons omringende landen.... Wat dat laatste betreft: als het kabinet alleen 'op de winkel had gepast', hadden we er een stuk beter voor gestaan, al moeten we eindelijk van de riedel af, dat economische groei absoluut noodzakelijk is....... Nee echt een enorme pluim waard, dat Rutte 2!!! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De Boer had het continu over werkenden, alsof niet een groot aantal van de 'ex-werkenden'  juist werkloos is geworden, door het desastreuze beleid van Rutte 2...... Vanmiddag hoorde ik dat de helft van de Nederlanders in het eerste belastingtarief valt: dat zijn mensen met een inkomen tot € 20.000,-- per jaar, die mogen onevenredig veel inkomstenbelasting betalen, namelijk 36,5%........ Ook dat is te danken aan de PvdA, die zich roemen, daar ze dit percentage met 1% hebben weten te verlagen, alsof die ene procent het verschil maakt voor die grote groep Nederlanders........ Vanaf 57.000,-- betaalt men 52%*, u snapt, dat die mensen in verhouding veel minder belasting betalen op hun inkomen, daar ze onevenredig veel meer overhouden, na betaling van de inkomstenbelasting..... Dit geldt overigens ook voor de tweede schijf, al moet je dan spreken over inkomens vanaf € 30.000,-- per jaar, die na het betalen van belasting onevenredig meer overhouden, dan mensen die in het eerste belastingtarief vallen (de tweede tariefgroep begint bij € 20.000,-- per jaar).......... Onder de helft van de Nederlanders die minder dan € 20.000,-- per jaar verdienen, bevindt zich een groot deel van de werklozen, die door het desastreuze beleid van Rutte 1 en 2 werkloos zijn geworden, die groep wordt aangevuld met uitkeringsgerechtigden, die in het tweede inkomenstarief vallen, te beginnen bij € 20.000,-- al moet je daar dan wel de grens bij maximaal € 30.000,-- per jaar stellen, zoals hiervoor al gesteld........... Deze mensen hoeven er wat betreft de Boer, geen cent bij te hebben, benieuwd wat een groot aantal ondernemers, bijvoorbeeld in de detailhandel daarvan vinden......

Voorts vertelde de Boer trots, dat zijn lobby in de Tweede Kamer succes heeft gehad, een lobby, voor het belastingvrij schenken door welgestelden aan bedrijven in de regio, het zoveelste cadeau voor de welgestelden. Eerder werd bekend gemaakt, dat welgestelden vanaf volgend jaar, jaarlijks € 100.000,-- belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen, waarbij die kinderen 80% van dat bedrag moeten gebruiken voor de aankoop van een huis, dan wel voor de aflossing van de hypotheek op hun huis. Terwijl werkende kinderen van 'bijstandsouders', hun geld 'mogen' inleveren, waardoor ze niet eens kunnen sparen voor een zelfstandig huishouden in een toekomstige sociale huurwoning, die ze door de gecreëerde woningnood, na jaren wachttijd, eindelijk toegewezen zullen krijgen....... Hoe bedoelt u geen rechtsongelijkheid in Nederland????!!!!! Nederland is en blijft een klassenmaatschappij, sterker nog, die klassenmaatschappij wordt steeds verder uitgebouwd door het waardeloze kabinet Rutte 2!!

Deze de Boer was eerder hoofd van de taskforce (ha! ha! ha!) jeugdwerkloosheid, waar hij met veel mooie praatjes, ettelijke miljoenen heeft laten verdwijnen, met zo goed als geen resultaat!!!

* Dat is weliswaar 52%, maar met wat kunst en vliegwerk, kunnen zeker de welgestelden uit die groep (met veel meer inkomen dan € 57.000,-- per jaar) hun inkomstenbelasting verlagen naar zelfs minder dan 20%!!!

Voor meer berichten over/met Hans de Boer, VNO-NCW, sociale hervormingen, arbeidsvoorwaarden, belastingvrij, klassenmaatschappij, huurliberalisatie, huurstijging, woningnood, bijstand, armoede, werkloosheid, lobbyisten en/of belastingontduiking, klik op het desbetreffende label, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten