Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 12 september 2015

Mansveld blundert door, dit keer op 'dossier' ProRail........

Afgelopen week was het weer eens zover: de over een muizendrol getilde parmantige PvdA regent huppeltrut Mansveld stond weer eens danig voor lul. Dat er is al jaren van alles mis is bij de NS en ProRail, was geen reden voor Mansveld, daar de vinger aan de pols te houden. Nee, integendeel als door een horzel gestoken reageerde ze op een interview met de 'kersverse' nieuwe topgraaier van ProRail, Pier Eringa*. Deze had naar buiten gebracht, dat Mansveld liever geen negatieve publiciteit over ProRail in de media zag....... De truc van bewindslieden, om kritiek die hen kan treffen even, of voor langere tijd onder de pet te houden, zodat men bijvoorbeeld alvast maatregelen kan nemen en men kan zeggen, als e.e.a. naar buiten komt, of problemen echt niet langer verzwegen kunnen worden, dat de problemen bekend zijn en dat daar inmiddels maatregelen zijn genomen.......

Eerder dit jaar bleek al dat het station Utrecht Centraal met zware kostenoverschrijdingen te maken had, iets waar Mansveld fiks voor op de vingers werd getikt, zeker omdat de Kamer zo laat werd geïnformeerd...... Nu blijkt dat er veel meer  kostenoverschrijdingen zijn op ProRail projecten, zoals voor nieuwe stations, waaronder het hiervoor besproken station. De Kamer is wederom flink pissig, dat hier niet eerder over werd bericht door Mansveld, die op haar beurt alweer niet op de hoogte zou zijn geweest.....

Terug naar Eringa: het is duidelijk, dat Mansveld negatieve berichtgeving wel degelijk onder de pet wilde houden, wat voor reden ze daar ook voor had. Donderdag nam Eringa zijn kritiek terug, al sprak hij daarbij over een uitspraak in de brief van Mansveld, waarin ze de beweringen van Eringa ontkende....... Verder weigerde Eringa elk commentaar voor de microfoon en verwees naar de berichtgeving van de minister........... Kortom Eringa is danig onder druk gezet om terug te komen op z'n uitspraak en er verder het zwijgen toe te doen....... ha! ha! ha! ha! ha! Waarmee hij in feite nogmaals zijn eerdere bewering in de lucht houdt, immers hij moet z'n mond houden!!

Blijft staan, dat Mansveld ten overvloede nog eens heeft bewezen, dat ze niet capabel is en haar taak niet aan kan, ongelofelijk!!! Uiteraard geeft ze nu aan, de boel scherp in de gaten te zullen houden...... Het moest er nog bijkomen, dat ze weer achterover gaat zitten!!

Betty de Boer van de VVD gaf knauwend nog wat commentaar op BNR afgelopen woensdag rond 12.03 u. 'De budgetten zijn beperkt....' zo merkte ze op.... ha! ha! ha! ha! Ja de budgetten voor het openbaar vervoer zijn zwaar beperkt, zeker als je ziet wat de VVD heeft uitgegeven en uitgeeft aan asfalt..... 'Dat zijn uw woorden, onder curatele stellen....' zo liet de Boer weten aan de verslaggever, die stelde dat het daar, wat betreft ProRail, de hoogste tijd voor is: onder curatele stellen. Logisch die uitspraak, daar de Boer eerder in het gesprek meldde, dat een onderbrengen van ProRail bij de NS, nu niet aan de orde is........ ha! ha! ha! ha! De VVD is de partij die de boel geprivatiseerd en gesplitst (in NS en ProRail) wilde zien, een privatisering die tot grote ellende heeft geleid op het spoor, voor de reizigers en/of de belastingbetaler wel te verstaan. Ellende die dus alweer gepaard gaat met gigantische grepen uit de belastingpot, zoals wat betreft de NS, bijvoorbeeld ook gebeurde voor de Fyra, al is dat geld voor een groot deel zelfs verdwenen.......... Kortom de grote schuldige in deze is de VVD, geholpen door het CDA en D66, later geflankeerd door de PvdA........

Moet u nagaan, dan spreken we al lang niet meer over het grote belastingvretende project, de Hogesnelheidslijn (HSL).............

Hé mensen, die Mansveld gaat wel met bijna twee ton aan belastinggeld per jaar naar huis, is het niet om te janken??!!

* Eringa trad in april jl. aan, tegen meer dan 2 ton per jaar!!

Zie ook: 'Mansveld blundert door, dit keer op 'dossier' ProRail........'

        en: 'Mansveld belooft schriftelijk dat ze de Kamer voortaan 'eerder en duidelijk' zal informeren over ProRail...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Voor mer berichten met/over ProRail, NS, Wilma Mansveld, station, Fyra trein, Fyra-enquête, Betty de Boer, HSL en/of treinreizen, klik op het desbetreffende label, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten