Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 26 oktober 2015

Merkel heeft de grote toeloop van vluchtelingen gelokt met "Wir schaffen das..." AUW!!!

Het maakt niet meer uit welke omroep er op de radio bezig is de laatste weken, telkens weer komt de riedel uit de onderbuik* van politici, opiniemakers en zelfs 'onafhankelijke' journalisten, dat Merkel met haar uitlating: "Wir schaffen das", de 'enorme' hoeveelheid vluchtelingen** naar de EU heeft gelokt. Terwijl Merkel geheel terecht opmerkte, dat een land als Duitsland een flink deel van de grote groep, al in de EU aanwezige vluchtelingen, zou moeten kunnen opvangen en dat is toch echt iets heel anders........

Afgelopen zaterdag was het weer zover, de ex-knuppellul van de Telegrof, Jules Paradijs was te gast bij de tweede publieke omroep van de Telegrof, WNL. Deze opperschoft durfde nog eens te herhalen, dat Merkel met haar uitspraak verantwoordelijk is voor de grote hoeveelheid vluchtelingen, terwijl die grote hoeveelheid, zoals gezegd, al binnen de EU was, toen Merkel haar uitspraak deed............

Paradijs was nog wel zo netjes, dat hij stelde dat we de vluchtelingen goed moeten verzorgen zolang ze hier zijn (5 jaar en geen dag langer!) en dat veel (fascistoïde) uitlatingen aan het adres van vluchtelingen, helemaal fout zijn....... Paradijs snapt overigens de angst bij de gewone burgers wel, zo stelde hij een paar keer....... Uiteraard was Paradijs even vergeten, dat m.n. de haat- en angstzaaierij tegen vluchtelingen, door politici, 'opiniemakers' en de media, o.a zijn oude krant en 'het door hem opgerichte WNL' *** , hebben gezorgd voor die angst- en haatgevoelens........ Overigens maakt zelfs Human, de omroep van het Humanistisch Verbond zich hier schuldig aan.........

René Cuperus, politiek ideoloog (ha! ha!) en columnist, werkzaam bij de Wiardi Beckman Stichting (WBS, het 'wetenschappelijk' bureau van de PvdA), was te gast in Kots Kamerbreed (afgelopen zaterdag Radio1 van 13.00 - 14.00 u.). Deze flapdrol had wat betreft de vluchtelingen, ongeveer eenzelfde praatje als Paradijs........

Over opiniemakers gesproken: Paradijs stak een hele dikke veer in de vieze reet van PvdA orakel Paul Scheffer en zijn asociale, inhumane praatjes over de vluchtelingen, ook hij vindt dat er veel te veel vluchtelingen in Nederland zijn****. Paradijs vond het nog wel nodig om te zeggen, dat er natuurlijk incidenten en spanningen zullen zijn (als de vluchtelingen hier zijn, ap)........ Terwijl daar helemaal geen reden toe is, immers in de 90er jaren hadden we veel meer vluchtelingen in Nederland en was er van grote 'incidenten'***** geen sprake.... De spanningen in gemeenschappen, over de 'grote hoeveelheid vluchtelingen', verdween na een paar maanden, sterker nog: men bleek zelfs verdrietig te zijn, als een asielzoekerscentrum werd gesloten............

Vandaag voegde Aad van den Heuvel, oud KRO 'journalist en verslaggever' zich bij het leger van leugenaars. In het suffe Media Forum op Radio1, durfde hij te over het: "Wir schaffen das" van Merkel te zeggen, dat hij dit vrij vertaalde naar 'kom maar hier, iedereen is welkom....' Wat een lul! Hé van de Heuvel trek je eindelijk eens terug in een aanleunwoning en hou je griezelpraatjes voor je, hufter!!

* Onderbuik gevoelens: deze uitdrukking wordt door meer en meer journalisten en politici vertaald als een gevoel dat de waarheid aangeeft, terwijl dit het omgekeerde is!! Onderbuik gevoelens zijn niet op de waarheid gebaseerde negatieve gevoelens......

** Nu iets meer dan 2% van de totale Nederlandse bevolking (rond de 400.000 vluchtelingen) en dan heb ik het over alle nu aanwezige vluchtelingen in de EU!! Wat betreft het percentage op de totale EU bevolking, is dit niet eens 0,05%!!!

 *** Wat Paradijs niet ontkende.... ha! ha! ha! Dit daar telkens wordt benadrukt, dat de Telegraaf niets van doen had en heeft met WNL, terwijl hij destijds opperhoofd was van die krant...... Terwijl WNL eerder de leus van de Telegraaf was: de krant van 'Wakker Nederland' en  de letters WNL (de letters voor de publieke omroep van de Telegrof) staan voor 'Wij Nederland.......' PowNed is de tweede publieke Telegraaf omroep, waarmee de Telegraaf uit de belastingruif vreet, plus publiekelijk haat en angst zaait........ Dit alles waar de Telegraaf keer op keer uitsprak tegen de, met belastinggeld betaalde, publieke omroep te zijn........

**** Zie: 'Paul Scheffer orakelt zich een slag in de 'vluchtelingen rondte'. Zandzakken voor de deur!!!' en: Paul Scheffer wil duurzame opvang......... OEI!!!

***** 'Incidenten', bijvoorbeeld het aanvallen en verkrachten van Nederlandse vrouwen.... Al wees o.a. de Telegrof na de moord op Marianne Vaatstra, volkomen onterecht, in 'enigszins bedekte termen' naar het in de buurt aanwezige asielzoekerscentrum..........

Voor meer berichten over/met vluchtelingen, Middellandse Zee, Hongarije, vluchtelingenquota, vluchtelingenbeleid, vluchtelingenquota, vreemdelingenhaat, Paul Scheffer, Telegraaf, WNL, PowNed, Paradijs en/of Aad van den Heuvel klik op het desbetreffende label, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten