Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 29 oktober 2015

Mansveld heeft de Kamer 'naar eer en geweten geïnformeerd....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!..

Bij de officiele bekendmaking van haar aftreden, stelde PvdA nitwit en arrogante hufter Mansveld, dat ze dit ook deed voor de fouten die haar voorgangers voor haar hadden gemaakt........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Alsof de Kamer twee keer, alleen al op het Fyra dossier, niet genoeg reden is, om met het schaamrood op de kaken, de deur achter je dicht te trekken....... Dan spreek ik niet eens over het algehele disfunctioneren van deze grofgraaier!!!

Maar zoals u al begreep uit de kop, dat was het nog niet, glashard stelde Mansveld: "Goede informatievoorziening is cruciaal in de politiek. Ik heb er steeds naar gestreefd de Tweede kamer naar eer en geweten te informeren over elke stap die we de afgelopen jaren hebben gezet...." ha! ha! ha! ha! ha! 'Ik heb er steeds naar gestreefd', met andere woorden: de Kamer van goede informatie voorzien is een probleem voor Mansveld, maar ze heeft wel geprobeerd dat zo goed mogelijk te doen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dit terwijl ze bepaalde zaken zelfs moedwillig onder de pet wilde houden!! 'Naar eer en geweten', dat zijn nu net twee zaken, die volkomen ontbreken bij deze doorzichtige leugenaar, die bovendien, zoals gezegd, over bepaalde zaken aangaande het Fyra debacle, geen opening van zaken wenste te geven!!!

Over de bevindingen van de enquête commissie, had Mansveld het gore lef te zeggen, "Wat ik daar van vind......", anders gezegd: 'voor wat het waard is.......' Waar ze even later aan toevoegde, dat ze fouten had gemaakt in het Fyra dossier...... 'Fouten??? Nogmaals: totaal disfunctioneren en hele dikke leugens vertellen, dat is me dunkt, wel even iets anders dan 'fouten maken!!' Al zou een flinke koekwaus kunnen betogen, dat het niet willen informeren van de Kamer, of het ronduit leugens rondstrooien, gezien kan worden als een fout......... Echter zo kan je alles recht lullen, zelfs als het niet krom, maar rond is........

Zie ook: 'Mansveld heeft de Kamer 2 keer 'onjuist geïnformeerd' over het Fyra dossier.........'

      en: 'Mansveld en Alders plat op de ProRail bek.....'

      en: 'Mansveld blundert door, dit keer op 'dossier' ProRail........'

Voor meer berichten over/met Fyra enquête, Fyra trein, HSL (ook dat dossier resulteert onder Mansveld en ook daar probeerde ze zaken achter te houden), NS, ProRail (daarvoor geldt hetzelfde als voor de HSL) en/of Wilma Mansveld, klik op het desbetreffende label onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten