Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 10 oktober 2015

IMF wil dat Nederland (nog) meer geld in infrastructuur steekt......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Het IMF vond het afgelopen week weer eens nodig Nederland op de vingers te tikken, niet vanwege de abnormaal hoge hypotheekschuld, waar aan waarde van vastgoed, maar een klein deel tegenover staat (de 'huizenbubbel'). Nee, het IMF stelt dat Nederland meer geld moet uitgeven aan infrastructuur en economie........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Alsof we daar al niet veel te veel aan uitgeven!! Je zou wat de infrastructuur betreft nog kunnen zeggen, dat een groot aantal fietspaden ronduit in slechte staat verkeert, maar gegarandeerd dat het IMF daar niet op doelt. Neem de vele miljarden die alleen al door Rutte 1 en 2 in asfalt werden geïnvesteerd, of alle miljarden die Nederland in de Hogesnelheidslijn (HSL) heeft gestoken, een spoorlijn, waar betonrot welig tiert en dat verzakt......... Om nog maar te zwijgen over de Fyratrein, ook al rijdt die op infrastructuur, daar is ook een hele berg belastinggeld, in een diepe donkere put gedonderd........

Leuk ook, dat het IMF de VS nooit terecht wijst als het om infrastructuur gaat, terwijl de infrastructuur daar op een ongelofelijk laag kwalitatief niveau is beland (en dat is al jaren zo!!).......

Dan de economie: als je ziet wat (middelgrote- en grote-) bedrijven aan belasting betalen, kan je niet anders concluderen, dan dat Nederland in feite kapitalen in de economie stopt. Het feit dat Nederland een belastingparadijs is voor multinationals is zelfs een teken, dat Nederland 'veel doet voor' de wereldeconomie...... ha! ha! ha! ha! ha! Waar een klein land groot in kan zijn!! U snapt natuurlijk wel, dat (misdadige) belastingontduiking in het oog van de meeste 'economen'*, goed is voor de economie (ha! ha! ha!)...... Om nog maar te zwijgen over alle gunstige regelingen, die opvolgende regeringen voor het midden en grootbedrijf in ons land hebben ingevoerd......

Uiteraard vindt het IMF dat Nederland de economie, wat betreft de arbeidsverhoudingen moet hervormen. Dus: voor de arbeiders (ook werknemers met een pakkie aan, zijn voor een groot deel arbeiders) geen gunstige regelingen meer, een fikse loonsverlaging (demotie) en een heftig bevorderen van flexibiliteit, zoals in de VS. Zodat het grootste deel van de werkenden straks minstens twee banen nodig heeft, om nog fatsoenlijk rond te kunnen komen......... In Griekenland worden deze maatregelen nu met spoed doorgevoerd, onder dwang van het IMF, de Europese Commissie en de ECB (Europese Centrale Bank), de zogenaamde trojka, die in feite dat land regeert.........

Het IMF? Een ordinaire misdadige, inhumane, neoliberale schoftenorganisatie!! 

Reken maar dat de VVD blij is, met dit belachelijke pleidooi van het IMF!!

* Het grootste deel van de economen is geteisem, dat de kredietcrisis mogelijk maakte en het geld op de pof uitlenen heeft gepromoot en derhalve niet voor het enorme gevaar waarschuwde. Al had dat tuig niet door dat e.e.a. gedoemd was mis te gaan, m.a.w. ze zagen het gevaar niet eens, tuig als Baarsma (godbetert SER kroonlid!!) en Eijffinger.

Voor meer berichten over/met infrastructuur, asfaltlobby, economie, Griekenland, schuldenlanden, IMF, Europese Commissie, ECB, ProRail, HSL, VS, Fyra trein, Fyra-enquête, belastingontduiking, brievenbusmaatschappij, arbeidsvoorwaarden, demotie en/of Baarsma, klik op het desbetreffende label, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten